АУТОМАТИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ

ЦЕМЕНТНА ИНДУСТРИЈА

 Производња цемента

 • Надзорно-управљачки систем за складиштење, транспорт и дозирање улазних компоненти млинова цемента
 • Систем за надзор температура лежајева млинова цемента
 • Систем за даљински надзор и управљање пумпном станицом за техничку воду
 • Систем за даљински надзор постројења палетпака
 • Надзорно-управљачки систем за складиштење, транспорт и дозирање летећег пепела у млинове цемента
 • Систем за даљински надзор и потпуну аутоматизацију (рад без људске посаде) порталног изузимача лапора и креча
 • Надзорно-управљачки систем за складиштење, транспорт и дозирање редуктанта за редукцију Cr6+ у цемент
 • Надзорно-управљачки систем за сепаратно млевење у млиновима цемента и мешање компоненти

 Алтернативна горива

 • Систем за управљање транспортом и дозирањем чврстих алтернативних горива у ротациону пећ
 • Систем за управљање транспортом и дозирањем алтернативног угља и лигнита у предгрејач
 • Надзорно-управљачки систем за складиштење, транспорт, уситњавање и дозирање комуналног отпада у предгрејач
 • Надзорно-управљачки систем за складиштење, транспорт и дозирање месно-коштаног брашна у горионик ротационе пећи

 Отпрема цемента

 • Надзорно-управљачки систем за изузимање и транспорт цемента из силоса до места утовара (пак машина, ринфузни утовар)
 • Систем за аутоматску идентификацију возила и пуњење цистерни ринфузним цементом без људске посаде
 • Надзорно-управљачки систем за утовар ринфузног цемента у речне барже

ИНДУСТРИЈА ПОДНИХ ОБЛОГА

ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА